Fragnet.net

CSGO #5 and #15 Jailbreak [SWE]

Voiceccommunication/Chatcommunication settings:
-Alltalk är aktiverat för levande personer. Fångarna är mutade de första 30 sekunderna av rundan.
-Döda personer kan inte tala med levande personer, detta gäller även admins.
-Chatten är inställd så att alla kan skriva till alla, oavsett om personen är död eller levande.

Sitter du fast? Skriv !stuck i chatten.

Senast tillagda eller ändrade regler:
Röd text visar ändringar i redan existerande regler.

Nya rebellregel:

Det är ej tillåtet att börja rebella (annat än att använda last request “leken” rebell) om det är 2 eller färre fångar och endast en fångvaktare kvar vid liv.

Ny Duck Hunt regel:

Duck Hunt leks i ett enda rum (till exempel mainrummet eller fotbollsplan) som warden bestämmer före leken börjar. Det är 2 straffrundor (slay eller ctban) på att skada en motståndare (gäller både fångvaktare och fångar) före båda är inne i rummet.

Ny regel för speciallekar:

Det räknas som rebell att vara i armory under rundor där speciallekar leks.

Uppdaterat regeln om warden:

En spelare får bara vara warden 2 rundor i rad. Denna regel finns för att alla ska få chansen att vara warden, om ingen vill vara warden så gäller denna regel ej.

Warden och Guard (fångvaktare)

En bra mikrofon är ett krav för att få bli fångvaktare.

Alla fångar måste behandlas lika, särbehandling är absolut förbjudet. T ex. om warden kör en lek där fångarna får välja mellan olika alternativ så måste alla fångar få välja mellan samma alternativ. Detta gäller även om det är 2 eller färre fångar vid liv (se last request).

Warden måste tydligt säga sina kommandon före celldörrarna öppnas. Om warden inte gjort det före celldörrarna öppnas så blir rundan en freeday. Har ingen tagit warden före celldörrarna öppnas så kan en fångvaktare ta warden och avsluta freeday.

En fångvaktare får aldrig instruera en fånge att göra något som garanterat kommer döda fången.

Kommandona mot och emot betyder olika saker. Emot betyder att fångarna måste stå tryckt emot saken warden har angivit medans mot bara betyder att fångarna måste rikta sig mot saken som warden angivit. Exempelvis så betyder kommandot “100% frys med ryggen emot cellgallret” att fångarna måste stå med ryggen tryckt emot cellgaller medans kommandot “100% frys med ryggen mot cellgallret betyder att fångarna kan stå en bit bort från gallret men måste ha ryggen riktad mot cellgallret. Vid otydlighet räknas det som att kommandot mot har givits.

De kommandon som ges ska utföras direkt, utan omväg, förändring eller försening.

Warden får inte säga dubbla kommandon som motsäger varandra.

Warden måste säga sina kommandon tydligt så att alla hör och förstår.

Fångvaktarna får inte störa warden när han ger sina kommandon.

Fångvaktarna måste hjälpa till med att kontrollera fångarna och skydda warden.

Om warden dör så gäller hans sista kommando i 5 sekunder, under dessa 5 sekunder får fångvaktarna döda alla fångar som bryter mot kommandot. T ex. om kommandot är 100% frys så får fångvaktarna döda alla fångar som rör på sig. Kommandot gäller i 5 sekunder eller tills en annan tar över rollen som warden och ger nya kommandon. Tar ingen warden efter 5 sekunder blir det en freeday tills någon tar över rollen som warden och avbryter den.

Warden och fångvaktare får inte campa i armoury, secrets eller vents.

En spelare får bara vara warden 3 rundor i rad. Denna regel finns för att alla ska få chansen att vara warden. Om ingen vill vara warden så gäller denna regel ej.

En spelare får bara vara fångvaktare 2 banor i rad. Denna regel finns för att alla ska få chansen att vara fångvaktare, om ingen vill vara fångvaktare så gäller denna regel ej.

Warden får inte leka samma lek (t ex. Simon säger) 3 rundor i rad.

Att “glitcha” sig in till CT (gå med i CT utan att använda /guard kön) är ej tillåtet.

Om warden sätter igång Friendly fire så måste han meddela det innan så att fångarna inte råkar döda varandra. Att bryta mot denna regler kan leda till ct-ban.

Rebel

Det räknas som att rebella om en fånge bryter mot kommandon satta av warden.

Det räknas som att rebella om en fånge lämnar sin cell utan att tillåtelse från warden. Denna regel gäller ej om det inte finns någon warden eller om celldörrarna öppnats utan att warden sagt några kommandon. Om en fånge lämnar cellen direkt när rundan startat, före en warden hunnit blivit tillsatt, räknas det som rebell.

Det räknas som att rebella om en fånge har ett vapen (inklusive zeus och granater) i mer än 3 sekunder totalt.

Fångar har rätt att kniva fångvaktare och warden som “baitar”. Om en fångvaktare eller warden går så nära en fånge att han kan kniva utan att flytta på sig så räknas det som “bait”.

Det är ej tillåtet att rebella under rundor (detta inkluderar medans warden förklarar reglerna) där speciallekarna HnS och älgjakt leks. Rebell under de lekarna straffas med slay, och om warden bestämt det upp till 2 straffrundor.

Fångar som rebellar får göra göra vad de vill (leka eller campa t ex) tills det att det är 3 ej rebellande fångar kvar. Efter det blir det delay om rebellen inte aktivt försöker döda fångvaktarna. Om rebellen inte aktiv rebellar så straffas den med slay samt att övriga spelare får “ghosta” den personen.

Det är ej tillåtet att börja rebella (annat än att använda last request “leken” rebell) om det är 2 eller färre fångar och endast en fångvaktare kvar vid liv.

Last request och wish (lr)

Den sista fången får alltid (så länge det inte bryter mot regeln om särbehandling eller om fången är en rebell) köra last request eller wish.

När det är 2 fångar vid liv så får warden säga att fångarna inte får ta lr. Om warden inte gör det inom rimlig tid (ca 8 sekunder) så får fångarna starta lr utan att det räknas som rebell (så länge det inte bryter mot regeln om särbehandling). Att bryta mot denna regel kan innebära straff inklusive ban i vissa fall.

Den som är warden när last wish startar bestämmer om fångarna kan vinna freeday. Om warden dör under last wish så får inte nästa warden bestämma om fångarna kan vinna en freeday eller ej.

Varken fångar eller fångvaktare får störa pågående last request eller wish.

Fångarna får alltid använda mikrofon under last request och wish.

Det är alltid fångarna som bestämmer kategori och regler för last request eller wish. Reglerna ska vara tydliga och båda sidor måste förstå dem. Det är inte tillåtet att fuska på lr.

På Shot for shot så är det inte tillåtet att bestämma vem som börjar. Det är slumpmässigt vem som får första skottet vilket är det rättvisaste sättet att göra det på.

Ett exempel på regler som används under last request:
Kategori: guntoss.

Spring och hoppa från den här punkten (bestämd av personen som sätter reglerna). Du får inte b-hoppa eller boosta, du måste kasta innan du landar. Den som har kommit längst (eller närmast en annan punkt) vinner.

Last wish
Fångarna får välja att köra en last wish istället för request. Det betyder att fången bestämmer en lek som inte finns med i last request listan.

En last wish ska vara liknande i tid och stil som last request. Det betyder att den ska inte ta lång tid eller vara för avancerad.

Exempelvis är 1 mot 1 i fotboll en vanlig last wish. För att inte bryta mot den andra regeln i last wish så ska leken, matchen i detta exempel, vara försten till 1 och inte mer än det.

Vanliga lekar

Simon säger
Simon säger är en lek som går ut på att fångarna ska göra alla kommandon som warden säger om han börjar med frasen “Simon säger”.

Leken börjar med att warden säger “Vi ska köra Simon säger. Simon säger att jag är Simon.”. När warden sagt det så ska alla fångar stå 50% frys tills “Simon” säger att de ska göra något annat, detta gäller även när warden avslutat leken med frasen “Simon säger att Simon säger är slut.”.

Börjar warden inte sitt kommando med frasen “Simon säger” så ska fångarna inte göra som warden säger. Gör fångarna något som “Simon” inte säger räknas det som rebell.

Om Simon inte sagt annat ska fångarna stå 50% frys. Detta gäller även t ex. om warden (och inte simon) säger ett kommando.

Exempel:
“Simon” säger ducka, då ska fångarna ducka tills Simon ger ett kommando där fångarna inte kan ducka längre. Det betyder att om “Simon” säger hoppa efter att han sagt ducka så ska fångarna fortsätta ducka medans de hoppar.

Säger “Simon” hoppa så ska fångarna bara hoppa en gång. Fler hopp räknas som rebell.

Säger “Simon” ducka så ska fångarna ducka och fortsätta ducka. Säger sedan warden ducka så är det inte “Simon” som sagt det vilket betyder att fångarna inte ska ducka längre då det räknas som att göra ett kommando som inte “Simon” sagt. I det läget ska fångarna återgå till 50% frys då de inte fått några andra kommandon av Simon.

Drunken Simon
Drunken Simon är en utvecklad lek från Simon säger.

I Drunken Simon gäller att fångarna ska stå 100% frys när leken börjar och efter varje avslutad omgång.

I drunken Simon så är varje kommando en omgång. Varje omgång börjar med frasen “Drunken Simon säger” och slutar när en eller flera fångar har dödats. Efter varje omgång så ska fångarna återgå till 100% frys.

I drunken Simon så gäller det att den fånge som först gör det kommando som “drunken Simon” säger vinner den omgången och får välja en eller två (beroende på vad warden sagt när han startade leken) andra fångar som ska dö.

Då drunken Simon är en lek som inte är till för att luras så får warden inte göra det under leken.

Att göra fel kommando (om det är tydligt och inte menat för att luras) räknas som rebell.

Om det rebellas under en omgång räknas de som rebellar som förlorare och omgången är över.

Exempel på en omgång:
Drunken Simon säger: ducka. Då ska alla fångar ducka tills det att någon har blivit dödad eller warden säger att ingen förlorade omgången (om ingen såg vem som var först så avslutas omgången när warden säger det). Efter att någon blivit dödad, eller omgången avslutats, så återgår fångarna till 100% frys och inväntar nästa kommando.

Evil Simon
Evil Simon är en utvecklad lek från Simon säger

I Evil Simon gäller att fångarna ska stå 100% frys när leken börjar och efter varje avslutad omgång.

I evil Simon så är varje kommando en omgång. Varje omgång börjar med frasen “evil Simon säger” och slutar när en fånge har dödats. Efter varje omgång så ska fångarna återgå till 100% frys.

I evil Simon så gäller det att den fånge som sist gör det kommando som “evil Simon” säger har förlorat och ska dö.

Då evil Simon är en lek som inte är till för att luras så får warden inte göra det under leken.

Att göra fel kommando (om det är tydligt och inte menat för att luras) räknas som rebell.

Om det rebellas under en omgång räknas de som rebellar som förlorare och omgången är över.

Exempel på en omgång:
Evil Simon säger: ducka. Då ska alla fångar ducka tills det att någon har blivit dödad eller att warden säger att ingen förlorade omgången (om ingen såg vem som var sist så avslutas omgången när warden säger det). Efter att någon blivit dödad, eller omgången avslutats, så återgår fångarna till 100% frys och inväntar nästa kommando.

Frågesport
På frågesport måste warden välja upp till 4 kategorier (t ex Fotboll, Melodifestivalen eller JailBreak-regler) som fångarna får välja bland.

En av kategorierna måste vara geografi (t ex huvudstäder eller flaggor) eller matematik.

Alla frågor måste hålla liknande svårighetsgrad, även om kategorin skiljer.

Event days

War
Under War så får varken fångvaktarna eller fångarna campa.

Fångarna måste försöka döda fångvaktarna, de får inte leka runt på banan t ex spela basket.

Det är tillåtet att ta medic under war.

Det är inte tillåtet att vakta teleportaler.

Catch & Freeze
Det är inte tillåtet för fångarna att gömma sig i vent, cell eller armoury under Catch & Freeze.

Fångarna måste få 5 sekunders försprång före fångvaktarna börjar jaga.

Det är inte tillåtet för fångvaktarna att “vakta” en frusen fånge.

Det är ej tillåtet att använda Tactical Grenade under Catch & Freeze.

No Scope / HE Battle / Knife / Cowboy / Drunken
Det är inte tillåtet att campa på deathmatch.

När odödlighetstiden är slut är det inte tillåtet att springa längre bort från andra spelare i syfte att överleva längre, alla måste vara aktiva i kriget.

Det är inte tillåtet att ta medic på deathmatch.

Duck Hunt
Under Duck Hunt så får varken fångvaktarna eller fångarna campa.

Under Duck Hunt så får varken fångvaktarna eller fångarna ta medic.

Duck Hunt leks i ett enda rum (till exempel mainrummet eller fotbollsplanen) som warden bestämmer före leken börjar. Det är 2 straffrundor (slay eller ctban) på att skada en motståndare (gäller både fångvaktare och fångar) före båda är inne i rummet.

Speciallekar

Speciallekar är Hide and Seek (HnS), Älgjakt och Freeday.

Speciallekarna får inte lekas utan minst en vanlig runda emellan.

Warden har rätt att ge upp till 2 straffrundor till fångar som rebellar under speciallekarna HnS och Älgjakt.

Det är ej tillåtet att rebella under rundor (detta inkluderar medans warden förklarar reglerna) där speciallekarna HnS och älgjakt leks. Rebell under de lekarna straffas med slay, och om warden bestämt det upp till 2 straffrundor.

Det räknas som rebell att vara i armory (oavsett om fången tar ett vapen eller ej) under rundor där speciallekar leks.

Det är tillåtet att “ghosta” någon som rebellat under en runda med speciallekar eller om det är en person som fått restricted freeday av warden. Detta för att förenkla för fångvaktare och warden att döda personen om det inte är en admin inne.

Restricted free day (freeday)
Restricted free day är en runda där fångarna får springa runt och leka på banan utan kommandon från warden.

Det räknas som rebell att gå för nära en warden eller fångvaktare.

Det räknas som rebell att bära vapen (inklusive zeus och granater) i mer än 3 sekunder totalt.

En restricted free day kan ges till fångar (max 2) som vunnit föregående runda. En sådan freeday är över när det är 3 eller färre fångar vid liv.

Fångar med freeday får inte störa de som inte har freeday.

Det är inte tillåtet att rebella under restricted freeday om den har delats ut av warden. Att rebella under en sådan restricted freeday straffas med slay.

Hide and Seek (HnS)
Hide and seek är en kurragömma lek där fångarna ska gömma sig på banan och fångvaktarna ska hitta (och döda) dem.

Warden måste tydligt säga vart fångarna inte får gömma sig före leken börjar. Warden får inte stänga av secrets och fångarna får inte vara på ställen där bara den första personen som kommer dit kan komma in.

Det är inte tillåtet för fångar och fångvaktare att samarbeta på HnS. Straffet för samarbete är ban för båda parter.

Det är ej tillåtet att använda Tactical Grenade under HnS.

Älgjakt
Älgjakt är en lek där fångvaktarna är jägare och fångarna är älgar.

Fångvaktarna ska använda AWP (utan kikarsikte) och försöka döda fångarna. Fångvaktarna får använda kikarsikte och pistol mot fångar som rebellar.

Fångarna ska springa runt och försöka överleva så länge som möjligt, de får inte campa.

Fångarna får inte vara på ställen där bara den första personen som kommer dit kan komma in.

Fångarna måste ges tillfälle att springa iväg före jakten börjar.

Det är inte tillåtet för fångar och fångvaktare att samarbeta på Älgjakt. Straffet för samarbete är ban för båda parter.

Fångarna får inte campa på älgjakt. Långvarig camping räknas som att rebella.

Övrigt

– Regel 1.Om warden säger 100% frys så betyder det att fångarna ska stå helt still utan att röra varken tangentbord eller mus.

Säger warden 50% frys så får fångarna titta runt med musen men inte flytta sig (inklusive ducka eller hoppa) eller använda kniven.

– Regel 2. Det är ej tillåtet att döda lagkamrater (om det inte är del av en lek). Detta gäller även att starta t ex hopprep så att en lagkamrat dör.

– Regel 3. Under inga omständigheter får spelare använda noclip under spelets gång. Warmup räknas inte in som spelets gång.

– Regel 4. Om en fånge dödar en annan när friendly fire är aktiverat, och warden meddelat det, räknas det som teamkill vilket straffas med slay och kan leda till upp till en veckas ban.

The following rules applies on all of our servers!

Rules:

§ 1.1 A player should at all times try to complete the team objective. Teaming up with an enemy, for example, is strictly forbidden.

§ 2.1 Don’t camp within spawn points. You can kill from spawn but extensive camping is not permitted! This does not apply to our HOEJHUS9 server.
§ 2.2 It’s okay to camp for a while, it is not, however, okay to camp for a long time in the same location.

§ 3.1 Use refined language.
§ 3.2 On our servers we only use Swedish and English. Keep the language clean. Servers #2 and #13 Surf RPG and #17 Hoejhus have special rules regarding languages.

§ 4.1 Zero-Tolerance Policy against racism, sexism, offensive content, threats of violence, harassment, impersonating an admin and cheating.
§ 4.2 No politic, drug-related or religious comments or names will be tolerated inside the server.

§ 5.1 No advertisement inside the server. Links are not allowed. The exceptions are anything about Surfburken, Twitch, Youtube, Fragnet and Swedishhost.
§ 5.2 Team tags (clan tags) are not considered advertisement. They are still, however, not allowed to contain links of any kind.

§ 6.1 It’s fine to talk through the microphone on the server, abuse leads to mute, kick and eventually ban.
§ 6.2 No flood or text spamming inside the server.

§ 7.1 No bad player names / nick-names nor racist names will be tolerated inside the server.
§ 7.2 No pornographic or racist profile pictures will be tolerated inside the server.

§ 8 Ghosting is not allowed.

§ 9.1 Cheating will result in a permanent ban.
§ 9.2 Macros and key-bindings that are not possible using only CS:GO settings are not allowed and will be viewed the same as cheating.

§ 10 Respect our administrators, treat others as you want to be treated.

§ 11 Common sense applies on our servers. On our servers we have fun and we are polite and nice to each other. Everyone should have respect for all people. Arguing or being impolite to people is not allowed and will be punished.

§ 12 Use of exploits, glitches and bugs is forbidden.

Other rules and information:

1 Cheaters and rule breakers online? Report them by making a post in the forum if there is no administrator available. Make sure to get their steam id and record a video/demo if they are hacking or abusive and breaking our rules. We must have proof to give punishment.

2 Admins doesn’t have to give warnings before giving punishment. Everyone should read the rules and have common sense.

3 It is not allowed to trade on our servers. This applies to skins, accounts, credits etc. Talking or using a name (for example “looking for a trade”) concerning trading and trades is also not allowed.